Veřejný cloud (připravujeme)

Pro společnosti, které chtějí využívat výhod Cloudu, ale nemají vlastního administrátora je řešením veřejný Cloud. Zákazník si může vybrat z několika možností a vyžádat si vhodnou konfiguraci prostředků podle seznamů služeb.

Seznamy služeb poskytují zákazníkovi přehled o dostupných prostředcích pro jednotlivá oddělení v rámci organizace (v případě velké společnosti). To umožňuje firmám strukturovat svoje požadavky tak, aby využívali dostupné prostředky podle svých potřeb.

Pro poskytování kvalitních služeb je nasazeno monitorování událostí a monitoring infrastruktury. Automaticky se provádí sběr a analýza dat protokolu událostí a dalších systémových parametrů a je zajištěno odesílání chybových zpráv správci systému.

Centralizované logování zajišťuje snadnější řešení problémů se svými servery nebo aplikacemi, umožňuje prohledávat všechny logy na jednom místě. Lze tak snadno určit problémy v časovém ohraničení, což vede k rychlé analýze a identifikaci problému.

Poskytujeme poradenské služby spojené s plánováním cloudu, jeho navrhováním a restrukturalizací, pomáháme klientům s aktuální cloudovou infrastrukturou. Poradenství je založeno na doporučeních, jak řešit provoz v Cloudu se všemi výhodami a složitostmi, které se v Cloudu mohou vyskytnout. Doporučení se také týkají toho, jaké cloudové architektury použít, případně jak je vzájemně integrovat.

Model kontinuálního přístupu nám umožňuje nasadit bezpečnostní záplaty, opravy chyb a efektivní správu životního cyklu.