Veřejný cloud (připravujeme)

Pro společnosti, které chtějí využívat výhod Cloudu, ale nemají vlastního administrátora je řešením veřejný Cloud. Zákazník si může vybrat z několika možností a vyžádat si vhodnou konfiguraci prostředků podle seznamu služeb.

Seznamy služeb poskytují zákazníkovi přehled o dostupných prostředcích pro jednotlivá oddělení v rámci organizace (v případě velké společnosti). To umožňuje firmám strukturovat svoje požadavky tak, aby využívaly dostupné prostředky podle svých potřeb.

Pro poskytování kvalitních služeb je nasazeno monitorování událostí a monitoring infrastruktury. Automaticky se provádí sběr a analýza dat protokolu událostí a dalších systémových parametrů a je zajištěno odesílání chybových zpráv správci systému.

Centralizované logování zajišťuje snadnější řešení problémů se svými servery nebo aplikacemi, umožňuje prohledávat všechny logy na jednom místě. Lze tak snadno určit problémy v časovém ohraničení, což vede k rychlé analýze a identifikaci problému.

Poskytujeme poradenské služby spojené s plánováním cloudu, jeho navrhováním a restrukturalizací, pomáháme klientům s aktuální cloudovou infrastrukturou. Poradenství je založeno na doporučeních, jak řešit provoz v Cloudu se všemi výhodami, které Cloudu nabízí. Doporučení se týkají také toho, jaké cloudové architektury použít, případně jak je vzájemně integrovat.

Model kontinuálního přístupu nám umožňuje nasadit bezpečnostní záplaty, opravy chyb a efektivní správu životního cyklu.