Informace o zpracování osobních údajů zákazníků Cloud 2 Air s.r.o. dle GDPR

 

Vaše údaje jsou u nás chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. C2A je zpracovává pouze za účelem další komunikace a nepředává tyto údaje třetím stranám.

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti C2A s.r.o.

Společnost C2A s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Hálkova 1612/1, PSČ 120 00, která je zapsána v obchodním rejstříku ve spisové značce: C 250676 vedená u Městského soudu v Praze, poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy. 

Společnost Cloud 2 Air s.r.o. prohlašuje, že při zpracování vašich osobních údajů dbá na soulad se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a na soulad s právem Evropské unie, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018 jako přímo účinná právní norma. 

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto společnost C2A prohlašuje, že veškeré interní procesy probíhající ve společnosti jsou v souladu se shora uvedenými předpisy.

 

Kontaktní e-mailová adresa společnosti: info(z)cloud2air.cz.