Přehled typů tiketů

MODESLA

Mód SLA slouží k udržování přehledu, plánování a monitoringu nad zadanými pracemi. Pomocí eManager API lze napojit již existující informační systém zákazníka a automatizovat tak zadávání tiketů. Tiketovací systém poté dle místního rozřazení pracovníků určí, která skupina (či pracovník) tiket bude zpracovávat.

Automatizace procesů od zadání po vyhotovení tiketu.

  Automatické hlídání SLA limitů.

Automatické přiřazování tiketů skupinám zaměstnanců.

  Přesné plánování zadaných prací.

Chci více

informací

MODEREQUESTS

Mód požadavků je určen pro ty, kteří chtějí tiketovací systém použít jako automatický naceňovací systém pro příchozí požadavky.

Příkladem tomu mohou být IT firmy, například softwarové, které se svými zákazníky mají uzavřené servisní smlouvy, na které jsou vykonávany předem určené práce. Ty projdou klasickým procesem od nacenění, schválení zákazníkem, vypracování, testování, odevzdání.

Systém umožnuje vytvořit několik skupin pracovníků, kteří pro každého zákazníka mají jinou koncovou cenu. Při prvotním nacenění systém automaticky upozorní zákazníka. Při jeho schválení automaticky poté upozorní příšlušného zaměstnance, že může začít.

Klasický workflow procesy od nacenění, přes schválení, až k odevzdání.

Speciální support aplikace pro vaše zákazníky.

Automatický dohled nad dodržováním deadlinů.

Upomínání pracovníků při změně stavu.

chci více

informací
Reqeust mode - tiketovací systém

Pro více informací o tiketovacím systémů zanechte nám email budeme Vás kontaktovat

Rádi Vám uspořádáme ve Vaší firmě prezentaci o tiketovacím systémů

*vyplněním kontrolního kódu souhlasite s podmínkami zpracování os. údajů